Archiwum ogłoszeń

powrót

Zapytanie cenowe na usługi odbioru, prania i dezynfekcji bielizny pościelowej na potrzeby Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Usługi odbioru i prania wraz z dezynfekcją bielizny pościelowej na potrzeby Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej w 2019 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania - przetarg na świadczenie usług medycznych na potrzeby OPPA w Bielsku-Białej

Ogłoszenie o zamówieniu usług medycznych
Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym ogłasza przetarg na Świadczenie usług medycznych na potrzeby Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej w 2018 roku.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Umowa
Załączniki

Informacja o otwarciu ofert
Informacja o unieważnieniu postępowania

Zapytanie cenowe na usługi pralnicze
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA USŁUGI PRANLICZE