Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej poszukuje lekarzy chętnych do współpracy

Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym (dawna Izba Wytrzeźwień) poszukuje lekarzy do pełnienia dyżurów.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt :
Telefon kontaktowy : 812 49 78, 601 915 867 lub e-mail: sekretariat@oppa.com.pl