powrót
 
Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym
43-300 Bielsko-Biała
ul. K. Miarki 11
tel/fax. 33 812-49-78, 33 812-27-83